Algemene voorwaarden HUS

Voorwaarden

 • Uw hond dient gezond te zijn.
 • Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest.
 • Bij ziekte of loopsheid waarbij de hond niet mee kan in de roedel word er in overleg een passende oplossing gezocht voor het uitlaten van de hond.
 • U dient de afgesproken uitlaatbeurt 48 uur van te voren af te bellen. Anders zullen de volledige kosten aan u berekend worden.
 • U dient een WA verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.
 • U blijft ten alle tijden aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.
 • De Boemerang Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.
 • De Boemerang Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekte, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond.
 • Bij extreme gladheid, extreme hitte of een weeralarm word er niet gelopen. Dit altijd ter beoordeling van Boemerang Hondenuitlaatservice.
 • De duur van de wandeling kan aangepast worden ivm de veiligheid van de honden. Dit altijd ter beoordeling van Boemerang Hondenuitlaatservice.
 • Betalingen dienen altijd vooraf, contant of per bank te worden voldaan. Bij wandelingen die niet vooraf zijn betaald zal de hond niet worden uitgelaten.
 • Boemerang Hondenuitlaatservice heeft te allen tijde het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden worden u dan aan u terug betaald.
 • U hebt het recht om ten allen tijde op te zeggen: reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald.
 • U dient de Boemerang Hondenuitlaatservice toegang te verschaffen of van een huissleutel te voorzien zodat wij uw hond kunnen ophalen (mits u niet thuis bent). Indien uw hond niet aanwezig is of dat wij geen toegang hebben tot deze plaats worden de kosten van de geplande wandeling volledig in rekening gebracht.
 • In het geval wij uw huisdier thuis ziek aantreffen of dat er ondanks onze goede zorg er tijdens de wandeling een calamiteit voordoet machtigt u ons om op uw kosten een dierenarts te consulteren. Boemerang Hondenuitlaatservice handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten.
 • Boemerang Hondenuitlaatservice zal bij verlies of diefstal van uw huissleutel u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, Boemerang Hondenuitlaatservice kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.