Algemene Voorwaarden cursus

 

 • Uw inschrijving is pas geldig na volledige betaling van het cursusgeld.
 • Inschrijving voor een cursus verplicht u tot betaling van het gehele cursusgeld. Betaling (contant of per bank) uiterlijk op de eerste les van de betreffende cursus.
 • U bent te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die u en uw hond veroorzaken aan andere cursisten, instructeur en/of deelnemende honden. Deelname is derhalve geheel voor eigen risico. Controleer daarom uw AVP-verzekering (=AansprakelijkheidsVerzekering Particulieren).
 • Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart u  kennis  te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee nadrukkelijk in te stemmen.
 • Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus, behoudt Boemerang Hondencentrum zich het recht voor om een cursus te annuleren danwel te verplaatsen naar een later tijdstip, waarbij evt. reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd danwel meegenomen naar de latere datum.
 • Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk. In het geval dat u door overmacht langere tijd niet kunt deelnemen zullen wij in overleg met u tot een oplossing proberen te komen.
 • Bij verhindering verzoeken wij u dit tijdig ( minimaal 24 uur ) van tevoren te melden.
 • Loopse teven kunnen in overleg deelnemen aan de les, u dient dit wel ( 24 uur )  vooraf te melden.
 • De instructeur heeft steeds de leiding op het terrein
 • Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur of weersomstandigheden de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.
 • Alle honden dienen aangelijnd te zijn op het terrein.
 • Honden niet aangelijnd laten snuffelen/spelen.
 • Honden mogen alleen los van de lijn indien de instructeur daar toestemming voor geeft.
 • Aangeraden wordt uw hond goed uit te laten voor de les. Mocht er desondanks toch een ongelukje gebeuren op het trainingsterrein, dan dient u dit zelf op te ruimen
 • Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, bacteriële infecties e.d. dient u contact op te nemen met de hondenschool. U kunt pas weer deelnemen aan de cursus als u hond weer gezond is
 • Tijdens de cursussen is het niet toegestaan te roken