Werkwijze

Uw hond wordt thuis of een andere locatie opgehaald. Zodra alle honden opgehaald zijn, rijden wij naar een hondenlosloopgebied.  Tijdens de wandeling van circa een uur of soms langer (zonder de reistijd) krijgen de honden aan de halsband een penning waar de naam en mobiele nummer op staat van de Boemerang. Mocht het gebeuren dat een van de honden zelf het avontuur kiest en ons kwijt raakt (in de praktijk komt het gelukkig zelden voor dat een hond wegloopt van de roedel) kan de vinder direct contact met ons opnemen zodat de wegloper ook weer veilig naar huis gebracht kan worden. Uiteraard zullen wij dan ook met u contact opnemen. De EHBO spullen dragen wij altijd bij ons, ook tijdens de wandeling.

SAMSUNG

Geen hond is hetzelfde, daarom komen wij eerst kijken wat de beste manier is om uw hond in een groep honden te introduceren of hem eerst individueel uit te laten. De groepen worden zorgvuldig samengesteld.  Honden die voor het eerst meegaan in de groep, lopen aan een lange lijn zodat ze kunnen wennen aan de groep en aan de begeleider.  Tijdens de wandeling zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van uw hond en houden wij goed in de gaten hoe uw hond zich gedraagt. Voor ons is het belangrijk dat de hond zich prettig voelt vanaf begin tot eind, zowel met de begeleider als met de rest van de groep. Door goed op de lichaamstaal van de honden in de roedel te letten, is goed te zien wat er speelt in de groep. Door hier adequaat op in te spelen wordt voor alle honden een veilige omgeving gecreëerd. De honden worden regelmatig bij de begeleider geroepen en worden hiervoor beloond. Omdat het uitlaten van een groep honden veel verantwoordelijkheid met zich mee brengt, hebben we ons verdiept in het  hondengedrag, de wijze waarop honden leren en hun lichaamstaal. Ons streven is om iedere hond voldoende individuele aandacht te geven op basis van het eigen (oorspronkelijke, honden) gedrag, specifieke raskenmerken, gezondheid en/of de algehele conditie. Door ervaring en kennis gaan we veilig op stap, veilig voor de honden maar ook voor derden die wij ontmoeten waaronder wandelaars mét of zonder hond, fietsers en mensen met kinderen.
Een hond is een groepsdier en heeft ongeacht het ras behoefte aan sociaal contact met andere honden. Het is van belang dat hij goed kan (leren) omgaan met zijn soortgenoten. Honden leren onderling van elkaar. Oorsprong en karakter van de diverse rassen speelt daarbij een belangrijke rol. Om hier als roedelbegeleider optimaal mee om te kunnen gaan is dat voor ons een van de belangrijkste reden om de groepen die meegaan met de hondenuitlaatservice zo overzichtelijk mogelijk te houden. Rust en harmonie: daar streeft een hond immers zelf ook naar.
Na de wandeling worden de honden zo schoon en droog mogelijk thuis gebracht, krijgen ze wat lekkers en wat te drinken. Leg aub een droge handdoek thuis neer voor evt. natte pootjes. Uw hond is moe en voldaan weer thuis.

Intake gesprek

Als u heeft besloten, of misschien nog aan het overwegen bent om uw hond mee te laten wandelen met Boemerang Hondenuitlaatservice, komen wij eerst bij u op bezoek voor een kennismakingsgesprek. Voor een kennismaking kunt u bellen naar 06-5495 3930 of  stuur een email.  Tijdens deze eerste ontmoeting maken wij kennis met de eigenaar en de hond of honden, deze is geheel vrijblijvend. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw wensen aansluiten bij onze service. Gezondheid, karakter en kenmerkend gedrag van uw hond en eventuele bijzonderheden worden besproken. U kunt tijdens dit gesprek ook vragen stellen en spreken we af hoe vaak en wanneer de hond mee zal gaan.  Wanneer u tot slot besluit gebruik te willen maken van Boemerang Hondenuitlaatservice nemen wij het contract, evt de sleutelovereenkomst en de algemene voorwaarden door en worden deze getekend.  Ook worden er afspraken gemaakt over de toegang tot de plek waar de hond verblijft en over de sleuteluitwisseling, eventueel kunnen we afspreken dat buren of vrienden ons binnen laten.